استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


زن و شوهری در طول ۶۰ سال زندگی مشترک، همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند.
در طول این سالیان طولانی آنها راجع به همه چیز با هم صحبت می کردند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند.
تنها چیزی که مانند راز مانده بود، جعبه کفش بالای کمد بود که پیرزن از شوهرش خواسته بود هیچگاه راجع به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند.
روزی حال پیرزن بد شد و مشخص شد که نفس های آخر عمرش است. پیرمرد از ...او اجازه گرفت و در جعبه کفش را گشود. از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد!
دو عروسک و شصت هزار دلار پول نقد! با تعجب راجع به عروسک ها و پول ها از همسرش پرسید.
پیرزن لبخندی زد و گفت: ۶۰ سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم، مادرم نصیحتم کرد و گفت: خویشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک درست کن!
پیرمرد لبخندی زد و گفت:
خوشحالم که در طول این ۶۰ سال زندگی مشترک تو فقط دو عروسک درست کرده ای! پیرزن خنده تلخی کرد و گفت: هیچ می دانی این پول ها از کجا آمده است؟
پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه نمی دانم. از کجا؟
پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: از فروش عروسک هایی که طی این مدت درست کرده امتاريخ : دو شنبه 5 دی 1390برچسب:, | 20:16 | نويسنده : اهورا |

خالی ام از حرف... پرم از دلتنگی..
خسته ام از اندیشه ... دلگیرم از سوالات بی انتها...
آلوده ام به روزمرگی... دورم از عشق...
 
بی میلم به گفتن یا نگفتن... حنجره را رغبتی به فریاد نیست...
تلخم ...مبهوتم...

از خود فرسنگها فاصله دارم... فاصله ای که کم نمی شود...
در عذابم... در تب و تابم... در التهابم...

خسته ام ...خسته ام از تکرار...از تکرار لبخند بی ریشه...
میان این درد تا درد بعدی...
 
فرسوده ام... رنجورم... خسته ام... خسته ام...تاريخ : دو شنبه 5 دی 1390برچسب:, | 20:0 | نويسنده : اهورا |

از کسانی که از من متنفرند سپاس آنها مرا قویتر میکنند. از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم آنان قلب مرا بزرگتر میکنند.از کسانی که مرا ترک میکنند متشکرم آنان به من می آموزند هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست. و از کسانی که با من میمانندسپاسگذارم آنان به من معنای دوست را نشان میدهند.
تاريخ : دو شنبه 5 دی 1390برچسب:, | 19:50 | نويسنده : اهورا |

من ميتوانم خوب , بد , خائن , وفادار , فرشتہ خو يا شيطان صفت باشم..

من ميتوانم تو را دوست داشتہ باشم يا از تو متنفر باشم..

من ميتوانم سكوت كنم , نادان و يا دانا باشم , چرا كہ من يك انسانم , و اينہا صفات انسانے است , و تو هم بہ ياد داشتہ باش من نبايد چيزے باشم كہ تو ميخواهے ؛ من را خودم از خودم ساختہ ام , تو را ديگرے بايد برايت بسازد ؛ منے كہ من از خود ساختہ ام آمال من است , تويے كہ تو از من ميسازے آرزوهايت و يا كمبودهايت هستند ؛ لياقت انسانہا كيفيت زندگے را تعيين ميكند نہ آرزوهايشان و من متعہد نيستم كہ چيزے باشم كہ تو ميخواهے و تو هم ميتوانے انتخاب كنے كہ من را ميخواهے يا نہ , ولے نميتوانے انتخاب كنے كہ از من چہ ميخواهے..

ميتوانے دوستم داشتہ باشے همينطورے كہ هستم , و من هم..

ميتوانے از من متنفر باشے بے هيچ دليلے , و من هم..؛ چرا كہ ما هر دو انسانيم ؛؛ اين جہان مملو از انسانہاست ؛ بنابراين اين جہان ميتواند ھر لحظہ مالك احساسے جديد باشد..

تو نميتوانے برايم به قضاوت بنشينے و حكمے صادر كنے , و من هم..؛ قضاوت و صدور حكم تنہا بر عہدۂ نيرو ماورايے خداوند است..

دوستانم مرا همينطور مييابند و ميستايند..

حسودان از من متنفرند ولے باز ميستايند..تاريخ : دو شنبه 5 دی 1390برچسب:, | 19:47 | نويسنده : اهورا |

محبت زیادی ، همیشه آدمها را خراب می کند . . .گاهی آدمها می روند نه برای اینکه دلایل ماندنشان کم شده . . .بلکه به این دلیل که آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند . . .او که رفتنی است ، بگذار برودمحبت زیادی ، همیشه آدمها را خراب می کند . . .گاهی آدمها می روند نه برای اینکه دلایل ماندنشان کم شده . . .بلکه به این دلیل که آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند . . .او که رفتنی است ، بگذار برودتاريخ : دو شنبه 5 دی 1390برچسب:, | 19:45 | نويسنده : اهورا |

من یک دختر ایــــرانی ام ... بــــــــدان ..."حــــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــــوای" دیگری برود ...
تنهایی ام را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد ...
روح خـــداست که در مــــــن دمیـــده شده و احســـــاس نام گرفته ... ارزان نمی فروشمش...
دستــــــهایم بــالیـــن کـــودک فـــردایـــم خـــواهـــد شــــد ...بـــی حـــرمتـــش نمی کنم و به هــرکس نمی سپارمش .. ســـــودای دلـــم قسمت هر بی ســر و پـــــایی نیست...تاريخ : دو شنبه 5 دی 1390برچسب:, | 19:27 | نويسنده : اهورا |