استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


خدایا یک مرگ بدهکارم، و یک آرزو طلبکار، خسته شدم یا طلبم را بده ، یا طلبت را بگیر ..........تاريخ : شنبه 28 بهمن 1391برچسب:اس ام اس,متن, | 9:29 | نويسنده : اهورا |

خواستم چشمهایت را از پشت بگیرم ، دیدم طاقت اسمهایی را که میگویی ندارم .تاريخ : شنبه 28 بهمن 1391برچسب:اس ام اس, متن,, | 9:24 | نويسنده : اهورا |