استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


با تمام کنار او بودَنـهآیت ” کنــآر ” می آیم…

فقط محض رضای ” خـُـدا

دست از سر خوابهایم بردآر …تاريخ : شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, | 10:43 | نويسنده : اهورا |

 نمی دانم به مسافر دل بستم یا مسافر شد آنکه به او دل بستم ؟!

 تاريخ : دو شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, | 14:4 | نويسنده : اهورا |
همه جا هستی
 در نوشته هایم
 در خیالم
 در دنیایم
 تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است !
 
 

 


تاريخ : دو شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, | 13:59 | نويسنده : اهورا |

 اشتراک من و دریا دلشوره هایی ست که درونمان موج می زند اما هیچکدام تو را نمک گیر نکرد !تاريخ : دو شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, | 13:56 | نويسنده : اهورا |

 مسافر بی بدرقه من
 اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم ، باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند !
 تاريخ : دو شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, | 13:53 | نويسنده : اهورا |

خدایا...

بابت آن روز

که سرت داد کشیدم متا سفـــــــــم !!!!!

عصبانی بودم...
 
صلاح کارت بود، که هرزه ای رفت و فرشته ای وارد زندگیم شد...
 


تاريخ : دو شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, | 13:45 | نويسنده : اهورا |