استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


 


احساس است…

مزرعــــه که نیست...

هـــــی شخـــمش میـــــزنی بی وجــــدان !!!تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, | 13:48 | نويسنده : اهورا |

 


نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند
مثل آسمانی که امشب می بارد....
و اینک باران
بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند
و چشمانم را نوازش می دهد
تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم.تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, | 13:37 | نويسنده : اهورا |

راستی با آنکه همدست شدی...پاهایش یارای با تو آمدن دارد...؟؟؟!!!! (اهورا)

 تاريخ : شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, | 18:9 | نويسنده : اهورا |

صد نکته درست آمد و کس را خبری نیست،یک نکته خطا رفت و دو صد چشم بر آنست!تاريخ : 11 خرداد 1393برچسب:, | 23:41 | نويسنده : |

محبت از فاصله نیست،محبت از مهر و وفاست،این فاصله ها،محک عاطفه هاست!تاريخ : 10 خرداد 1393برچسب:, | 23:38 | نويسنده : |

زندگی مثل پیانوست،دکمه های سیاه برای غم و دکمه های سفید برای شادی،

اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که،دکمه های سیاه و سفید را با هم بفشاری.تاريخ : 10 خرداد 1393برچسب:, | 23:33 | نويسنده : |