استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


من در سرزمینی زندگی میکنم که به آدم عاشق میگویند:((احمق))و به آدم هفت خط میگویند:((مرد))!!!

ارسالی از فرنوش 3381****0913تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391برچسب:, | 15:53 | نويسنده : اهورا |


 

 

احساس من قیمتی داشت،که تو برای پرداخت آن فقیر بودی!

محکمتر از آنم که برای تنها نبودنم،آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام،برایت به زمین بکوبم...تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391برچسب:, | 15:47 | نويسنده : اهورا |

بنده ای به خدا گفت: اگر سرنوشت مرا نوشته ای،پس چرا دعا کنم؟

خدا گفت: شاید نوشته باشم"هرچه دعا کند"!!!تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391برچسب:, | 15:42 | نويسنده : اهورا |

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد،زمان است...چون هنگامیکه برای یک نفر وقت میگذاری،قسمتی از زندگیت را به او داده ای که باز پس نمیگیری.تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391برچسب:, | 15:36 | نويسنده : اهورا |

خدایا...من حواسم به همه هست به جز تو،پس تو هم حق داری حواست به همه باشه جز من!تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1391برچسب:, | 15:33 | نويسنده : اهورا |

 

چشم مخصوص تماشاست ،اگر بگذارند ،و تماشاي تو زيباست ، اگر بگذارند ،من از اظهار نظرهاي دلم فهميدم ،عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند .


اس ام اس ارسالي از جابر 

5958*** 0938تاريخ : یک شنبه 11 تير 1391برچسب:, | 12:45 | نويسنده : اهورا |

بیمارستان رفته بودم
در گوش کودکی که مرده به دنیا آمده بود
خم شدم
آرام گفتم:
"چیزی را از دست ندادی"....تاريخ : جمعه 2 تير 1391برچسب:, | 22:53 | نويسنده : اهورا |

همیشه خوب خداحافظی كنید!
گاهی همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد
كه فرصتی برای یك خداحافظی خوب پیدا نمیكنید !
گاهی جای بوسه‌ای كه هنگام خداحافظی نكرده‌اید،
تا ابد درد می‌كند.تاريخ : جمعه 2 تير 1391برچسب:, | 22:36 | نويسنده : اهورا |


آرزو دارم بهاران مال تو

شاخه های یاس خندان مال تو

ساده بودن های باران مال تو

آن خداوندی که دنیا آفرید

تا ابد همراه و پشتیبان توتاريخ : جمعه 2 تير 1391برچسب:, | 22:31 | نويسنده : اهورا |

بــــــاور کن..

کــــــم نیاوردم...

کوتـــــــــاه آمدم....تاريخ : جمعه 2 تير 1391برچسب:, | 22:22 | نويسنده : اهورا |

سخت است "او" کردن "تو"یی که همه ی "من" بودیتاريخ : جمعه 2 تير 1391برچسب:, | 22:17 | نويسنده : اهورا |

خدایا ....
ساده از خطاهایم بگذر ؛
همان طور که ساده از آرزوهایم گذشتی ... !!!تاريخ : جمعه 2 تير 1391برچسب:, | 22:12 | نويسنده : اهورا |