استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومانحسادت نکن….!آنکه مرا بعد از تو محکم آغوش میگیرد خاک خواهد بود ...تاريخ : چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, | 19:46 | نويسنده : اهورا |


آزار می دهد زندگی ….
وقتی درد دورنم را میدانم!اما …

راهی جز صبر ندارم

 تاريخ : چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, | 18:53 | نويسنده : اهورا |


دیر باریدی باران ,دیر!!من مدتهاست در غم نبودن کسی خشکیده ام...

 تاريخ : چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, | 18:49 | نويسنده : اهورا |


با ارزش بودنت را همیشه از اندیشه ی یک لحظه نبودنت میتوان فهمید….

 تاريخ : چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, | 18:45 | نويسنده : اهورا |