استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


باشه منم خدایی دارم عزیزم  برو فقط برووووو......تاريخ : سه شنبه 30 مهر 1392برچسب:, | 1:38 | نويسنده : اهورا |

 تاريخ : دو شنبه 29 مهر 1392برچسب:, | 19:45 | نويسنده : اهورا |

به خوابهایم سرك نكش وقتی در لحظات  بیداری ام حضور نداری...{#emotions_dlg.cry}{#emotions_dlg.cry}{#emotions_dlg.cry}تاريخ : یک شنبه 28 مهر 1392برچسب:, | 9:39 | نويسنده : اهورا |

این روز ها جای خالی تورا با عروسک پرمیکنم همانند توست

 

مرا دوســـــــــت ندارد....

 

احساس ندارد...

 

اماهرچه که هست دل شکستن بلد نیست.....

[تاريخ : یک شنبه 7 مهر 1392برچسب:, | 15:42 | نويسنده : اهورا |