استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

توماندرد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــدن،


مثلِ کشیدنِ خطهایِ رنگی روی کاغذِ سفـــــــــید،


شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی...!


و من این شاهکــــارِ را


به قیمتِ همهٔ فصلهایِ قشنگِ زندگیم خرید ام...


تو هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان...


دیوانـــــه، خود خــــواه،بی احساس.................


نمیفروشــــــــــــــــم...!!!!تاريخ : یک شنبه 27 مهر 1393برچسب:, | 1:59 | نويسنده : اهورا |


بــراے اینـــ کـه هنـــوز بـــه تــــو فکـر مے‌کنـم...

هنـــوز نگـــرانـتـ مےشـوم

هنـــوز دلتنگـت مےشـوم

 و هنـــوز ♥دوسـتـتـــ دارم♥

از خـــودم متـــنـفّـــرم !!!تاريخ : یک شنبه 27 مهر 1393برچسب:, | 1:54 | نويسنده : اهورا |