استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


دنیای ما پر است از دستهایی که خسته نمیشوند از نگهداشتن نقابها...!تاريخ : 25 آبان 1390برچسب:, | 23:45 | نويسنده : |

 

آقای عزيز !
1) به همسرت بگو : دوستت دارم
2) واژه را فقط براي او هزينه كن
3) همسر تو كريستاله ! مواظب باش او را نشكني
4) كاري كن كه به تو ايمان بياره
... 5) براش تكيه گاه خوبي باش
6) از عشقت براي او هزينه كن ، نه فقط از ثروتت
7) زيبايي همسرت را ستايش كن
8) كارهايي كه از توانش بيرونه , به او واگذار نکن
9) او گل خوشبوي بهاري است ، پژمرده اش نكن
10) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه !!!

خانم محترم !
1) به شوهرت افتخار کن
2) کسی را با او مقايسه نکن
3) اقتدار و غرور او را نشکن
4) زيبايی او را در عقل او جستجو کن
... 5) قناعت پيشه باش
6) زيباييت را به رخ ديگران نکش
7) ناز کن اما متکبر نباش
8) دلبری و فريبايی و طنازی پيشه کن
9) احساسات زيبايت را با انديشه ای متين همراه کن
10) لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی


تاريخ : چهار شنبه 25 آبان 1390برچسب:, | 23:1 | نويسنده : اهورا |

 

چقدر بده که هیشکیو نداری موقع دلتگی باهاش حرف بزنی.
چقدر بده کسیو که فکر میکردی میتونی موقع دلتنگیا روش حساب کنی کنار بکشه.
چقدر بده که میدونن غمگینی،میدونن تنهایی اما هیشکی طرفت نیاد.
چقدر بده که میگه به حرفت گوش میده اما سرش جای دیگه گرمه.
چقدر بده که نتونی خودت با تنهاییت کنار بیای.
چقدر حس بدیه که تو فقط میتونی اینو بخونی و هیچ کاری از دستت برنیاد.


تاريخ : چهار شنبه 25 آبان 1390برچسب:, | 22:58 | نويسنده : اهورا |
 

خـــــدا جـــــنون عشـــــق را نهـــاد در نهـادها

برد بـــــشر از این جنون چه توشه ها و زادها

چه غصّـــه ها زعشق شد نصیب جان عاشقان

چه قصـــــه ها کــــه زاید از مرید ها ، مرادها

حکایـــــت دل مـــن و شکنج زلف توست چون

حکایتـــــی کـــــه هســـــت بیــن بیـدها و بادها

به التـــــیام زخـــــم دل نداشـــــت مرهـــم آبرو

به زخم کهنـــــه می کنـــــد مگر اثر ضمـادها ؟

سپـــــاس گـــــو خـدای را دلا چــرا که هیچگاه

بـــــه گنـــــج مـــــاتم تـــــو بـو نبرده اند شادها

چه لطمـــــه می زنـد به دل جدال عقل خیره سر

چه بهــــره می رسد به عقل از این همه عنادها

به داغ لالـــــه هــا کــه در کویر می کشند عطش

قســـــم کـــــه عشـــــق نیســت از تبار اعتیادها

به عین وشین وقــــاف هم قسم که جان نمی رسد

به قـــــاف وصــــل دوست جز به طــوق انقیادها

 تاريخ : چهار شنبه 25 آبان 1390برچسب:, | 22:50 | نويسنده : اهورا |