استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


رفتی که مرا از پا در آوری،

رفتی که ثابت کنی تنها پیروز این میدان تویی

رفتی که با بهتر از من همسفر شوی ، رفتی تا دستان سردت را ،

در دستان دیگری گرم کنی ، رفتی تا به قول خودت دل بکنی ،

رفتی تا زندگی کنی و گوشه دنجی آرام بگیری، اما ...

غافل بودی که من خسته ی عشق ، دیگر رمق مبارزه با تویی که ،

سپاهی از سینه چاکان روزمزد در کنارت بودن را نداشتم و ...

ندارم ...

ای هرزه پادشاه عشق ....

تا کی بیدادگری...؟؟؟!!!

 (  اهــــــــــــــــــورا )تاريخ : پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, | 20:7 | نويسنده : اهورا |

امروزم را تماما با یاد تو

با عشق تو

 با هزار دلشورگی و غم

گذارندم ،

بد هیبتی داشت ، خیالت

را میگویم

تمام وجودم را در هم کوبید

و تمام سلسله ی افکارم را

در هم گسست آه !!

کاش برای همیشه میشد بی تو شد ، بی تو سر کرد

اما افسوس رفتی و خیالت را

به جنگم فرستادی

برو ای ساحره زن

آشیانه دیگری را برهم زن

 ( اهــــــــــــــــــــــــــــورا )تاريخ : پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, | 19:24 | نويسنده : اهورا |