استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


 

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.


        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلکه دشواري رسيدن به سهولت است .
 

********************************************
وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر مي کنند، نه رفتار و عملکرد شما

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سخت کوشي هرگز کسي را نکشته است، نگراني از آن است که انسان را از بين مي برد .

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

اگر همان کاري را انجام دهيد که هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد که هميشه مي گرفتيد .

       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

افراد موفق کارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلکه کارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند.

     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

پيش از آنکه پاسخي بدهي با يک نفر مشورت کن ولي پيش از آنکه تصميم بگيري با چند نفر .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطي که آن را به کارهاي کوچکتر تقسيم کنيم .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     

کارتان را آغاز کنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     

انسان همان مي شود که اغلب به آن فکر مي کند .
 تاريخ : پنج شنبه 24 آذر 1390برچسب:, | 10:11 | نويسنده : اهورا |

اشعار زیبا و احساسی از فروغ فرخرزاد برای پیامک

روی ادامه مطلب کلیک کن !!!!!!!ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 20 آذر 1390برچسب:, | 8:15 | نويسنده : اهورا |

روزگاری است که شیطان فریاد می زند:  آدمپیدا کنید ، سجده خواهم کرد !!!!ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 18 آذر 1390برچسب:, | 10:3 | نويسنده : اهورا |

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.comتاريخ : چهار شنبه 16 آذر 1390برچسب:, | 1:45 | نويسنده : اهورا |

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.comتاريخ : چهار شنبه 16 آذر 1390برچسب:, | 1:35 | نويسنده : اهورا |

ميدوني که چه موقع مي فهمي دنيا دو روزه؟ وقتي که اوني که دوستش داري بهت بگه تا آخر دنيا باهاتم.ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 16 آذر 1390برچسب:, | 1:17 | نويسنده : اهورا |