استراتژی شرکت...روی توضیحات کلیک کنید

تومان

تلفن تماس:

09132015313

تومان


خدایا یک مرگ بدهکارم، و یک آرزو طلبکار، خسته شدم یا طلبم را بده ، یا طلبت را بگیر ..........تاريخ : شنبه 28 بهمن 1391برچسب:اس ام اس,متن, | 9:29 | نويسنده : اهورا |

خواستم چشمهایت را از پشت بگیرم ، دیدم طاقت اسمهایی را که میگویی ندارم .تاريخ : شنبه 28 بهمن 1391برچسب:اس ام اس, متن,, | 9:24 | نويسنده : اهورا |

مهم نيست فردا چي ميشه

مهم اينه امروز دوستت دارم

مهم نيست فردا كجايي

مهم اينه هر جا هستي دوستت دارم

مهم نيست تا أبد با هم نباشيم

مهم اينه كه تا أبد دوستت دارم

مهم نيست قسمت چيه

مهم اينه كه قسمت شد

دوستت داشته باشمتاريخ : پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:اس ام اس,متن,, | 10:38 | نويسنده : اهورا |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد